Wykonując nasze usługi księgowo-płacowe wykorzystujemy programy Comarch ERP Optima i system Microsoft Dynamics-NAV (Navision). Zapewnia to wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Posiadamy licencję Ministra Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Usługi oferowane przez „Codex” to między innymi:
 1. Usługi w zakresie księgowości
  • księgi handlowe
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ewidencji przychodów
  • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych
  • pomoc przy uruchamianiu i likwidacji firmy
  • doradztwo księgowe
  • współpraca z audytorami Klienta
  • kontakt z organami podatkowymi
 2. Raportowanie
  • tworzenie i projektowanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych, również w języku angielskim - zgodnie z wymogami Klienta
 3. Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS
 1. Obsługa płacowa
  • sporządzanie list płac
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
  • sporządzanie informacji dotyczących podatku dochodowego
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT–11 , PIT–8B)
 2. Obsługa kadrowa
  • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
  • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia